jueves, 18 de septiembre de 2014

HISTORIA DELS VEHICLES I CAMIONS DELS BOMBERS DE BARCELONA

 Hi ha multitud de pagines, foros, i altres coses a on es parla i comenta sobre els camions de Bombers, desde els amants dels camions en general, els mateixos Bombers i aquelles persones que tenen especial sensibilitat a tot allo que parla de Bombers. Com a tribut a la meva profesió, en el moment de la juvilació, he sentit la necesitat de mostrar la Historia dels bombers de Barcelona, a traves dels seus vehicles, i dels seus Parcs.
     Dificilment, encara que no es la meva intenció, es pot mostrar els vehicles sense parlar de les situacions socials, economiques, o politiques del moment, per aixo els mostraré a traves d'uns periodes determinats que en certa manera marquen l'evolució de la nostra ciutat.
       Al mostrar els vehicles de Bombers, entenc tot alló que es mou, o es pot moure per portar utils, aigua o Bombers des d'un lloc on està a l'espera, a on tenim l'incendi, o actualment qualsevol servei.
        Durant la major part del temps, la tecnica evoluciona lentament i els utils i vehicles de Bombers ho fan igualment de manera lenta, aixi tenim inicialment les galledes d'aigua, bombes manuals en les seves variants, carretes, carretons i altres, que  en el millor dels casos per moures, tampoc no hi ha un grup de persones encarregades de manera exclusiva.
        Es a partir del segle XIX, quan l'industria i la tecnica marquen un abans i un despres, i a Barcelona com altres ciutats del continent, es mouen les primeres pases per crear Destacaments de Bombers i dotar-los de les noves eines i tecnologies. Es aqui a on comença la historia del vehicles de Bombers de Barcelona.         
   Aquest blog, vol ser un recopilatori de tots els vehicles, dels que tenim constancia, del Cos de Bombers de Barcelona, durant els 180 anys llargs del que es consideran primeres pases del Bombers a Barcelona com un destacament organitzat.
       Blog que ha de ser evidenment gràfic, ja que es tracta de mostrar els vehicles, per tant no sempre les imatges son les millors, i per descomptat, son imatges estretes la majoria en "foros", "blogs", llibres, revistes......amb intenció de mostrar de qui es la imatge, sempre que tingui constancia ho posaré a peu de fotografia, quan no consti es per desconeixement, i si cap persona creu que una imatge es seva, amb drets, m'ho faci saber per donar-me o no el seu permís.
      La meva intenció, es sol de mostrar una relació el mes complerta, ja que normalment,en la majoria de llocs d'Internet sols ens mostren alguns o algunes parts, i deixant un munt de dubtes.
         Hi ha vehicles, del que no he trobat imatges, o sols retalls d'una imatge, o imatges amb molt baixa resolució, la intenció es de canviar-les en quan trobi una de millor ( per descomptat agrairia qualsevol col·laboració en aquest sentit).
          També es possible que algun dels comentaris,noms o dades del vehicle no siguin les reals, tot i que he procurat que ho sigui, per exemple l'any de molts vehicles segur que no es real, ja que normalment hi haurà el de matriculació, però el vehicle pot haver estat comprat 1 o mes anys abans, i fins hi tot estat de servei abans de la seva matricula definitiva.
        Vull agrair especialment a persones com Joaquin Pol, que desinteressadament mostra i ens cedeix les seves fotografies, a Xavier Bocanegra i els seus companys d'afició, ja que sense el seu constant treball fruit de la voluntat, hauria estat molt mes dificil realitzar el seguiment dels vehicles de Bombers de Barcelona, Finalment dir que aquest treball no seria posible sense les dades del llibre Historial del Cuerpo de Bomberos de Barcelona de J.Sabadell Mercade.