1906-1940

    ELSEGLE DE L'AUTOMOCIÓ   
     Hem acabat la primera part, al 1906, any que el Consistori de Barcelona es decideix a comprar el primer automobil de Bombers. A Barcelona veiem que es passa dels cavalls als motors de benzina, sense el pas amb vehicles que aprofitem el mateix vapor de les bombes a vapor, com energia per moure el vehicle, com l'imatge inferior dels Bombers anglesos, o com hem vist als Bombers de Paris amb vehicles electrics.


        Amb L'Exposició Universal del 1888, sembla que Barcelona, acomiadarà el segle amb tranquilitat, però no es aixi el canvi de segles es viu, ple, i ric, la cultura adquireix maxims amb el Modernisme en totes les facetes, el Catalanisme es renova i puja, i apareixen les tensions socials, ara dels treballadors i patrons. No hi ha guerres, hi ha atentats, assasinats i repressió. El segle XX es d'un gran desenvolupament per Barcelona, les empreses aprofitaran la neutralitat espanyola a la I Guerra Mundial, per fer negocis rapits i fructifers, que no serveixen per trobar la pau social, tindren desordens publics , crema de convents, dictadura, Republica i finalment Cop d'Estat i la Guerra Civil.

AUTOMOCIÓ AMB TIMIDESA    
       El primer vehicle, un Durkopp, es decideix la compra el 1906, estrenant-se el 1908, rapidament es  veu superior al que hi habia, i es decideix comprar un segon el mateix 1908 
   

      Els Durkopp, eren fabricats a Alemanya, basat-se en els models Panhard&Levasor, va ser una de les primeres fabriques a introduir la cardan. En el nostre cas era un furgo de transport de 3000 kg i uns 28 Cv, amb tracció de cadenes (no puc afirmar si duia o no bomba). aquest vehicles, com suposo molts d'aquells anys, van donar moltes avaries i durant el 1918, es va cambiar el motor per un Hispano-Suiza 30/40..
       El seguent vehicle, un cop comprovar la rapidesa i seguretat com a eina de Bombers , va ser un cotxe per la Jefatura, un flamant Hispano-Suiza, es van fer les bases de compra el 1908, estrenant-se el 1910


      Amb les noves tecnologies, es necessari crear les places de conductor, cosa que es fa el 1911. A la seguent imatge, podem observar com conviuen els dos models de vehicles , fins el 1920 que suposarà la retirada dels cavalls, al arribar el nou material mobil.


        Els desplaçaments, es fan cada cop mes llargs, i en un moment donat, el 1918 es decideix la compra d'unes bicicletes, per desplaçar els bombers, ( no es l'unic cas, ja que hem comprovat que en altres ciutats, varen tenir la meteixa pensada) però segurament no seria la cosa mes encertada ja que van ser traspasades a la Guardia Urbana en el 1926 


           Poc temps abans, el 1917, es decideix la compra de 4 Ford T de 18 Hp, un vehicle per als Comandaments (presentats oficialment el 1919)


         I tres mes que es van fer servir com a camionetes per tansport de material. No s'estrenaran fins el 1919. Durant aquest periode es modifiquen les conexions de les manegues, introduint el racord "Barcelona" 


            Estem en plena renovació, els furgons Durkopp, totalment desfasats, i amb continues averies, son renovats, amb un nou motor i embragatge Hispano Suiza de 40 Cv, amb nova carroceria ( de la que de moment no tenim imatge, pero si del moment de la renovació mecanica, si ens fitxem bé podrem veure es el mateix vehicle , tenim constancia de la seva existencia com a camió durant el 1932 i anagrama C-2)


           Seguidament també es renova pel mateix sistema l'antic Hispano Suiza, arà definitivament amb l'unic us de cotxe de Jefatura (cal observar molt bé per veure el mateix vehicle amb diferent vestit , posteriorment el trobem modificat de nou el 1932 com a camió i anagrama C-1. Tant el C-1 com el C-2, els trobarem encara durant els anys 40, ja que els nous camions duran anagrames C-3 i C-4 )


            Seguidament veurem un vehicle, del que no hi ha cap constancia com a vehicle dels Bombers de Barcelona, tret que hi ha la imatge entre les dels Arxius, i sempre s'ha vist com un vehicle posiblement de demostració de la casa "Matafuegos Biosca", el podem veure tant al pati de la caserna del Parc i en altre lloc, el cert per la propaganda es que la seva fabricació  es de Biosca i pel model ha de ser anys 17, el mes curios ha estat trobar una imatge del diposit i accesoris en un dels magatzens de material sense servei.


          El 1917, es l'ultim any del Cap Pedro Falques, el sustituirà com a Cap el Sr. Andres Audet, aquest ja plenament decidit a modernitzar els vehicles de Bombers de Barcelona, es desplaça a Paris per decidir la compra de nous vehicles, pasades varies vicisituts tipiques dels Consistoris, finalment l'any 1920, es fa la compra de 2 autobombas i un autoescala a la casa Delahaye. Seguidament durant els anys 1921,1922,i 1923 es compraran 3 autobombas mes a Delahaye


          La fotografia superior correspon als autobomba Delahaye 59 AP de 30 Hp, amb bomba Farcot de 1600 l/m una cisterna que desconeixen la capacitat i equipat amb manegues i escales de mà. De fet aquest vehicles no van arribar fins el 1921.
           A la fotografia inferior, trobem el mateix tipus de camió, en aquest cas amb una escala giratoria de 26 m de la casa Magirus, es tracta d'un Delahaye 59 E. Son un tipus de camió que la dita empresa fabricaba desde els inicis de la I Guerra Mundial amb gran exit, peró que arriben a Barcelona lleugerament desfasats.


           Ara, a la imatge inferior, podem veure els Delahaye 84 PS (autopompes de Premier Secours) de 14/18 Hp amb cisterna de 400 l i bomba Farcot de 1000 l/m. Un d'aquest vehicles va arribar al 1959 en molt bones condicions, convertint-se en la coneguda "Genoveva", iniciant multitud d'activitats ludicas, entre elles la participació al I Rallye de Sitges.


           Seguidament en una imatge feta al Parc de la Ciutadella, podem veure la formació d'una sortida complerta de Bombers, d'esquerra a dreta : Delahaye 84 PS, Delahaye 59 AP, Delahaye 59 E i Ford T


              Amb quasi total seguretat, amb la compra del material Delahaye, també es va comprar al menys una motobomba Delahaye

             Amb la renovació del material mobil de Bombers, quedava que fer amb les bombes de vapor i escales amb tracció de cavalls, material que seguia sent prou eficient per moments puntuals, per aixó el 1922 es va decidir la compra de 2 tractors Fordson i tancar definitivament les cavalleries. Amb la compra dels tractors, també es va comprar dues camionetes Ford, bastant mes moderns que els Ford T (de moment no tenim cap imatge)


      APOSTEM DECIDIDAMENT PER L'AUTOMOCIÓ
       Deiem que la vida a Barcelona no va estar tranquila durant aquest anys i aixi podem observar com l'any 1924, el Consistori destitueix al Cap de Bombers Audet de manera no prou clara i excusant-se en un mal servei als Tallers Vulcano. (El 1923 es produeix el Cop de Primo de Rivera) El nou Cap sera el Sr. Emilio Gutierrez, i Sots-Cap Jose Sabadell, aquest intentarà fer canvis en el model de Bombers i promourà el vertader pas a l'automoció del Cos de Bombers, primer amb la compra de 2 Ford A per als Comandaments, i 3 camionetes Ford A. I sabent que Barcelona es prepara per fer una nova Exposició Universal l'adquisició de suficient material actual en el seu moment.


          Es van comprar dos Ford A entre el 1927-29, model fabricat a Barcelona de reputada fiabilitat (originalment duien unes altres llantes) aquest vehicles tenim constancia que arriben al 1954, i les 3 camionetes de personal i material ( sense saber com van acabar, ja que no van superar la Guerra ), a la imatge següent podem veure el material comprat a Casajoana Peiffer durant el periode 1922-29.


             Seguidament descartan totes les presions institucionals es va fer la gran compra de material a Magirus, unica empresa de qualitat que va poder garantir l'entrega del material abans de L'Expo del 1929, podem veure la imatge dels vehicles a Alemanya un cop llestos per fer l'entrega


    Seguidament fem un repas del material adquirit amb motiu de L'Exposició Universal de 1929


      2 camions Magirus de 70 Hp benzina, amb escala giratoria extensible de 30 m, accionades manualment amb ajut mecanic, les rodes eren sense neumatic per ajudar a l'estabilització.         4 camions Magirus 70 Hp, autobomba de 2000 l/m i portadors d'escala de 26 m.


          4 camions Magirus de 70 Hp autobomba de 2000 l/m i cisterna de 3000 l.


       4 camions Magirus de 55 Hp, furgo de carga i transport bombers remolcaven motobomba Magirus de 36 Hp, i 1000 l/m


        2 Hispano.Suiza 15-20 Hp , carrossats com ambulancia, seran les S-1 i S-2, també es va comprar un camió Hispano Suiza, del que no tenim cap imatge, aquest material, va arribar amb retras.           Igualment per asistencia a les platges i el port es van comprar 4 canoes de la casa Corbeto. A aquest material afegim la compra de tres escales remolcables de 18 m i dues de 14 m , construides a Irun per  Sociedad Española Industrias Ferroviarias amb llicencia Magirus. A tot aixó afegim l'inauguració de la Caserna feta espres per la Expo del carrer LLeida.
           El 1931, va arribar el Govern Republicà, amb la destitució del Cap Emilio Gutierrez, nomenant-se Cap al Sr. J.Mª Jordan Poyatos (antic Sots-Cap destituit el 1924) i com a Sots-Cap es manté el Sr. Jose Sabadell, aquest tandem va encarar els dificils moments anteriors, durant i posteriors a la Guerra Civil, queda per mi prou clar, que la seva feina va ser "profesional", saben estar a dures i madures. Durant aquest periode es va inaugura la Caserna Central del carrer Provença el 1932 (Obra pensada per l'anterior Cap), el 1934 es va muntar un surtidor de benzina per repostar els vehicles 


      Finalment, comentar que desde la compra de material mobil del 1929, amb la Republica, la Generalitat i l'Ajuntament a quin mes pobre, no es va fer cap mes compra, sols el manteniment i les modificacions fetes als Tallers de Bombers com la transformació de 2 dels 4 Bomba escala Magirus, que es van transformar en Bomba tanc cap el 1937 ( els Be-3 i 4 seran els Bt-5 i 6 )


         Als vehicles Magirus, s'els va anar dotant de parabrises i capota durant  periode  anterior o durant  la Guerra, i com veurem mes endavant pasada aquesta es va introduir la cabina metalica sense portes, coneguda com a cabina "Barcelona".
         Per acabar mostrarem una imatge d'una motobomba Delahaye, de la que no es pot de moment precisar l'any, pero tot indica que ha de ser durant o despres del periode 1936-1940.1 comentario:

  1. Buenas tardes Sr Pere Gonzales soy el administrador de una pagina de Barcelona y me gustaria poder usar imagenes y articulos de su pagina ,siempre haciendo constar que son de usted.Me gustaria que me diera el consentimiento.esperando noticias suyas,.>Y dandole las gracias de antemano.Para contactar Puede usted escribirme a japalc@gmail.com.Gracias.

    ResponderEliminar