1981-1999

LA TRANSICIÓ A UN PAÍS MODERN

     El país, i la ciutat van pasar desde el 1975 fins aquest anys 80 el que es coneix com a "Transición Democràtica Española", evidenment sense entrar en cap disertació, el que si va ser, es que varem obrir la nostra manera d'actuar a com es feia des de feia temps en el exterior, aixó va suposar molts cambis a tots els nivells, i per tant en les relacions a les administracions i a les empreses. Aquest cambi a Bombers de Barcelona coincideix  amb la juvilació ( 1981 ) del de feia molts anys Cap Director; i el cert es que a la meva manera de veure-ho mai mes va haber un Cap Director amb el poder que aquest tenia.
     No vull dir si va ser bo o no, els Bombers sempre han estat en la seva funció i no es pot dir res en contra del servei donat, sols que un darrera l'altre els nous Caps Directors, han dimitit, han estat cambiats o sols ho son en funcions, en definitiva crec que la politica a estat per sobre de la profesionalitat ( es sols un punt de vista ), i les relacions dels bombers amb l'administració tampoc han estat les millors.
      Amb aquest cambis, la politica segur va influir a Bombers de Barcelona, Barcelona que aspiraba a ser una gran ciutat metropolitana que acabes incloent les ciutats periferiques, i per tant donant serveis metropolitans, es va estroncar al no permetre la Generalitat el poder que podria tenir el partit dominant al Cinturó Metropolita de Barcelona, aixó va significar que tots els plans de material, casernes i bombers iniciats en el periode anterior, quedesin aturats, havent-se d'adaptar a donar servei sols a la ciutat de Barcelona, i creant-se a partir de les Unitats de Bombers de les Diputacions i altres Ajuntaments , el nou Cos de Bombers de la Generalitat.
       Un periode de temps amb canbis , a on desapereixen les industries i apareixen altres serveis al ciutada, a on hi haura uns Jocs Olimpics que transformen la ciutat, i que amb els Plans Directors de Bombers acabaran fent desapareixer el Parc Central de Bombers del carrer Provença, senya inequivoca dels Bombers de Barcelona des de  el 1932.
     Ara, ja parlant dels vehicles, aquestes noves maneres de fer, i l'evolució dels mercats, han marcat l'evolució dels vehicles, tant en la manera com s'adquireixen, com es reparen, (es tanquen els tallers que hi habia al Parc Central, derivant-se el manteniment i reparacions a empreses externes ) han desaparegut les marques nacionals, i practicament també les empreses que transformaven els vehicles de bombers, en aquest moments tot es compra al mercat extern i el que es fa aqui es també licenciat extranjer. De fet aviat la paraula extranjer no tindra sentit dins de la futura Europa.
      Habien acabat amb els B-48 i B.49, els proxims vehicles varen ser ja l'any 1982, tres Seat Panda per a serveis auxiliars , seran els A-21, A-22, A-23, i durant el 1981-82 es va acabar d'adaptar als propis tallers dels Bombers, l'antic Bt-27 com a furgo amb caixa i ploma, denominat-se F-5
foto A- 

      Seguidament l'any 1983, arribarà una autoescala de petit tamany, adecuada ala carrers de ciutat vella, es tracta d'un camion Ebro M100 amb escala Riffaud de 18 metres. 


       Seguidament durant el 1984, es compren els primers vehicles autenticament d'asistencia tecnica amb el material usual per aquest serveis, seran Mercedes Benz 508 D


      Amb el mateix tipus de vehicle, els bombers complementen als B-48,49, com a tancs lleugers adaptats als carrers de Barcelona ( barris com Gracia, Ciutat Vella... i les noves urbanitzacions dels carres requereixen vehicles mes petits ), son els B-50, B-51, i B-52


       Som a l'any 1985, i els serveis auxiliars creixen, amb moviment constant de Tecnics, a partir d'ara criexerà també el numero de vehicles auxiliars, arriben dos Seat Panda, els A-24 i A-25 


        Dos Nissan Patrol ( dins dels vehicles de fabricació nacional, Nissan ocupara el lloc de Land Rover en els vehicles 4X4, al quedar la factoria de Santana tecnicament atrasada ), son els A-26 i A-27, aquest vehicles amb el temps es remodelaran passan a serveis d'asistencies tecniques amb l'anagrama de C-13 i C-14 (el A-27 passa a C-!4 i torna com A-18 veiem en foto)


      S'estrenaran 3 ambulancies Fiat Ducato amb anagrama S-9, S-10, i S-11, alguna acabara com a furgo


        Complementant els tancs pesats, durant el 1985 arriba un nou Pegaso 1135 que serà el B-53, i posterior B-303


            Any 1986, aqquest hi haura una variada incorporació de vehicles nous, entre ells un Nissan Patrol con a furgo el J-8, que passarà a ser el C-16 per asistencies tecniques


      Un Land Rover 109 de 6 cilindres ( últim Land Rover a Bombers de Barcelona ) srà un vehicle equipat amb diposit de pols i anagrama P-3


      Tres nous Pegaso 1135, equipats per Sidesa al igual que l'anterior, seran els B-54, B.55, i B-56, amb el temps al igual que el B-53, seran remodelats per Rigual i tindran anagrama B-304, B-305 i B-306.
     Un altre vehicle auxiliar, el A-28, de nou un Nissan Patrol i 4 tancs 4X4 per usos forestals al Parc de Collserla, dos Unimog procedents d'altres dependencies, els quals s'adaptaran  a Carroceries Esteve amb un resultat mes que dubtos, seran els B-57 i B-58 ( no pel vehicle, sino per la inadequada col·locació del diposit d'aigua i l'us d'una motobomba per impulsar l'aigua, res a veure amb els Unimogs B-43 i B-44 ) i dos URO vehicles de fabricació limitada a Galicia per a usos forestals i miners, equipats per IESA, seran el B-59 i B-60 ( no van donar un bon resultat mes que res per ser vehicles lents i estrets amb una estabilitat justa per circular ràpid en carretera i poc marge d'inclinació al bosc ). Els Uro van arribar a ser els B-202 i B-203.

foto A-28         A finals de 1986 i ja durant el 1987, arribaran 6 autobombes lleugeres marca Fiat-Iveco equipades per Abencor, vehicles amb anagrama B-61,B-62,B-63,B-64,B-65,i B-66 i que cambiaran algun d'ells per B-107, B-104, B-105 i B-103 ( aquest vehicles son practicament iguals als B-48 i B-49, sols que Magirus està en proces d'absorció per Iveco i es aquesta la diferencia )


      Seguidament el mateix 1987, arriben 3 tancs pesants Pegaso 1223 Turbo equipats en principi a Sidesa pero finalment els dos ultims es van acabar a Carroceries Esteve, son els B-67, B-68, B-69, que passaran un cop remodelats possiblement a Rigual com a B-307, B-308, B-309 ( aquest seran els ultims camions Pegaso , perque els proxims seran Pegaso-Iveco, es dir Fiat )


   I ja finalment durant el 1987, un camió Ebro amb caixa volquet i pluma que serà el F-7


      Ens apropem a les Olimpiades de "Barcelona 92", i com hem vist Bombers de Barcelona ha incorporat material i segueix fent-ho durant el 1989 amb l'incorporació de tres vehicles Eco, un  Fiat-Iveco amb braç articulat Cella de 18 m, anagrama E-10.


            Un Braç articulat de 70 m alçada, un vehicle de matricula especial, de fabricació italiana, barreja de diverses marques, que finalment va demostrar la seva ineficacia per motius com la dificultat d'us en funció de l'espai necesari i fermesa del terra, qualitat tecnica del producte i finalment la desaparició del conglomerat d'empreses responsables del seu manteniment, el vehicle era un CVS amb braç AutoKram-Cella-Lifel-Bean, incorporaba una bomba Godiva per impulsar l'aigua als 70 metres d'alçada, anagrama E-11.


        El tercer vehicle va ser una autoescala Renault amb escala Riffauutt de 30 metres, per sort aviat Magirus va seguir fabricant les seves escales, donç aquesta sense ser mal vehicle, donaba un seguit de problemes, el E-12.


      Cap el 1990, ens trobem un altre braç articulat lleuger de 18m de nou un Fiat-Iveco-Cella serà el E-13.


      Dos Nissan Patrol  el C-15 vehicle asistencia tecnica que passara a furgo com A-19 i el A-30 per desplaçament de Caps de Guardia.


foto A-30


          Ja durant el 1991, la Direcció estrena dos vehicles perfectament adaptats al seu us, son dos Renault Nevada anagrames A-31 i A-32


   Seguim amb l'incorporació de dues ambulancies sabre xassis Ford Transit que tindran agrames S-12 i S-13


    També arribem dos furgonetes Nissan Trade per serveis auxiliars que seran els F-9 i F-10.


     Complementant per a diversos serveis d'inspeccions tecniques i altres arriban enter el 1991-2 diversos vehicles procedents de la G.U. com son un Seat 131, el A-29, i al menys 3 Seat Ronda que duran anagrames A-34, A-35, i A-37

Fotos que manquen d'aquest 

   Finalment, l'anterior G-1 i la G-2 passen a la seva juvilació, la primera no per manca d'eficiencia, pero ja totalment superada, i la segona per poc practica. Seran substituides per la G-3, una grua  Liebber de gran tonatje i capacitat de tracció i maniobrabilitat, amb possibilitat de fer els treballs de les dos anteriors 


           Observem que durant aquest anys 90, es decideix un canvi d'anagrames que en principi afecta als autotancs o autobombes, hi haura els B-100, per definir els autotancs lleugers de fins a 1000 l d'aigua, els B-200, per als autotancs mitjans de fins a 2000 l o poc mes d'aigua ( aqui trobarem la majoria dels autotancs rurals ), els B-300, per a autotancs mitjans de fins a 3000 l o poc mes d'aigua ( seran la majoria dels tancs pesants d'una sortida tipica ) i els B-400 per als autotancs de 4000 l o mes ( aqui trobarem els especifics del Port de Barcelona o tancs de gran capacitat ). Ara endavant els vehicles portaran aquest anagrama i la resta de vehicles existents adaptaran la nova nomenclatura.
           Son practicament al 1993, que estrenem els nous autotancs lleugers Mercedes Benz ( imatge de la majoria de serveis dels Bombers de Barcelona fins als anys 2014 ). Aquest 4 primers M Benz 114 D de tracció 4x4  i bomba Rosenbauer, son els B-108, 109, 110, i 111


    Aquest any també arriba un Nissan Patrol com asistencia tecnica , el C-17, que aviat passara a vehicle auxiliar com a A-20 i un altre ambulancia Ford Transit la S-14


foto S-14
           Seguidament ja en 1994, s'adquireix un nou furgo, el F-11 un Nissan Trade amb 9 places per trasllat de bombers a diversos serveis auxiliars

       
          Arriba un nou vehicle per la Jefatura, serà el A-39, un Nissan Patrol ( vehicle reproduit per un conegut coleccionable )

       
        Per a serveis com inspeccions i altres realitzats pels Tecnics de Prevenció, hi ha una partida de Citroen AX vehicles perfectes per moures i aparcar dins la ciutat, rebran els anagrames de A-33, 34, 35, 37, 38 

foto Ax

      Durant el 1995, hi ha una ambulancia, la S-15 Ford Transit i el primer Nissan Terrano II dels Bombers, el A-40 per la Direcció          Entre el 1995 i 1996, arribaran els autotancs rurals Pegaso-Iveco 125 EWR amb tracció 4x4, reductora i bloqueig de tots els diferencials ( personalment diria que poder no eren els de millor qualitat, pero si els mes eficients vehicles que he conegut per anar alfoc de bosc, desplaçament per carretera, per camins, maniobrabilitat en pendents, i suficient aigua ), seran els B-204, 205, 206, i 207, bomba Rosenbauer equipats per Protec-Fire.


       De nou les autobombes lleugeres mes conegudes com a BUL, tornen a ser models Mercedes Benz 814 D ara sense la tracció 4x4 , es el 1996 i seran les B-112, 113, 114, 115, i 116, sempre equipats amb bomba Rosenbauer ( de molt facil funcionament i bona fiabilidad )      Seguim en el 1996, i es comença la renovació dels tancs pesants, nous Pegaso que no son Pegaso, son els Iveco-Pegaso 125 E23, equipats per Protec-Fire i amb bomba Rosenbauer, seran els B-310, 311, 312, i 313, i amb col·laboració amb el Port de Barcelona arriben també dos Tancs de gran capacitat i equipament especific, en aquest cas dos Mercedes Benz 1831, amb material i bomba Rosenbauer, seran els B-405 i 406      Seguim renovant i millorant el material mobil, sustituint els vehicles especials com els J-2 i J-7, per altres mes moderns, son al 1997 i arriban els J-9 (equips respiratoris i altres elements necesaris ), J-10 ( Espumogens, i altres eines de lluita contra inflamables ), J-11 ( vehicle cisterna de gas-oil per repostar en cas de necessitat, ja que com a norma s'esta impossant el repostatge directa a les estacions de servei ). Tots tres vehicles son Mercedes Benz 612 D.
       Ja es molt propera la juvilació del E-8 (1999), i la seva sustitució es farà amb un nou vehicle Mercedes Benz 1831 F equipat amb braç- escala Bronto de 32 m, vehicle que tampoc donarà el rendiment dels E-4 i E-8 com a braços articulats ni el deles escales Magirus, es un vehicle a mig  cami i a mig cami serà el seu servei. (es un braç telescopic, amb un petit tram basculant )


         Seguidament dins el mateix 1997, entren dos Nissan Terrano II, un per Direcció ( A-41 ) i l'altre per als Caps de Guardia ( A-30 sustitueix l'antic Patrol )       Els vehicles d'asistencia tecnica que fins ara eren Land-Rover o Nissan Patrol, son sustituits per unes furgonetes mes amplies i lleugeres de conducció al no dur el sistema 4x4, seran les Mercedes Vito, la primera d'aquestes encara portarà l'anagrama C-18 que aviat es cambiara per el T-1 deixant l'anagrama Charly per als vehicles de salvament i asistencia tecnica mes complexa, ( els Tango seguiran fent els serveis tipics d'obrir porta, ascensors, fuites d'aigua i semblants ,fins acabar com a vehicle servei caserna)   


   
      Tal com deiem com a vehicle de salvament ens arribarà un nou Merces Bens 508 D completant els anteriors serà el C-4
            
foto C-4

    Com a ultim vehicle del 1997, es sustitueix l'antic J-3, per un mes modern Mercedes Benz 917 AF, equipat per Protec-Fire com a vestuari i magatzem dels equips de submarinisme i una ploma articulada per possar la barca a l'agua.


     Entre el 1997 i 1998, tenim un nou furgo Nissan Trade, el F-12 i ja durant 1998 arriba dos Mercedes Vito per als serveis asistencia tecnica complementant al C-18, seran els C-19 i C-20 abans de passar a T-2 i T-3 
       Dos nous Mercedes, un M.Benz 514 D com a vehicle d'asistencia i salvaments, serà el C-5, i un M.Benz 814 com a vehicles per apuntalaments en sustitució de l'antic Pegaso, amb anagrama J-13

foto C-5


       Finalitzant els vehicles de 1998, tenim dos auxiliars, el A-42 Nissan Terrano II i el A-43 un Nissan Almera, els dos aniran a Direcció per a serveis dels Caps.      Els ultims vehicles arribats durant el segle XX van ser un altre Nissan Terrano II per la Direcció, el A-44 i una ambulancia M.Benz Sprinter 312 D, la S-17, que aviat passara a ser el furgo F-20 que sustituira mes endavant l'anterior furgo d'acompanyament a la grua G-3.


foto S-17

       Com hem vist pels vehicles , en aquest periode de temps, s'han renovat molts camions pero també hi ha un increment notable de vehicles auxiliars, i la seva constant renovació, tot es a causa de les noves tasques asumides pels Tecnics de Bombers, tant de la Divisió de Prevenció com de la de Operacions. Destacar que els vehicles ja no son propietat del Cos de Bombers, si no que ho son amb els nous metodes d'explotació de flotes amb els sistemes de "renting" "leasing" i altres, i per tant els vehicles es van renovant amb major celeritat. 
No hay comentarios:

Publicar un comentario