CASERNES
     CASERNAS DE BOMBERS A BARCELONA
1800-1865

            Com podem comprovar, la majoria de Serveis de Bombers a les grans ciutats es crean durant el segle XIX, no es que anteriorment no s'actues contra el foc i es deixes cremar, pero si que la estructura era diferent. La ciutat de Barcelona desde l'edat mitjana, en cas d'incendi avisava a les persones encarregades (majoritariament les persones dels diferents gremis) amb els tocs de campana.
             Els utils que es feien servir eren usualment les galledes d'aigua, pics, pales, escales de mà, i si es tenia, bombes hidrauliques manuals amb les seves correspones manegues i xeringues. Aquest material es solia guardar en algun magatzem del mateix gremi i en alguns casos dels Ajuntaments, hem de tenir en compte que parlem de ciutats no massa grans, enmurallades i a on es fan els desplaçaments a peu i les eines es porten en carretons, el gran problema dels incendis sol ser la manca d'aigua que no sempre es trova a prop.
            Per tant començarem el recull de les casernes de Barcelona, a principis de segle XIX, a on ja tenim constancia escrita que es fa servir un local del Ajuntament per guardar el diferent material, aquest local que segurament deu ser el que mes endavant anomenarem Casa dels Comuns, es trova al carrer Ciutat amb carrer Hercules, la disposició d'aquest local no invalida que hi hagues altres no municipals, ja es cita l'any 1770, la Real Tabla de Comunes Depositos, i el 1797 la disposició a tindre 5 diposits de material )
            Durant el periode d'ocupació francesa, els soldats tenen un destacament de zapadors per actuar en cas d'incendi, i seguim tenint constancia de la Casa dels Comuns en diferents periodes, i amb diferents tipus de persones encarregades del material, i el carro de transport.( per ex. durant el periode constitucional de 1820 a 1823 es fa carrec una Milicia, el 1826 s'aprova la constitució d'una Cia de Bombers, que no serà efectiva fins el 1833, passant diverse fases com a Milicia Nacional, Cia de Zapadores...... un desgavell en el que els mateixos ciutadans han d'apagar el foc, altres cops ho faran la Cia deArtilleria o la Cia de Zapadores de l'Exercit
              Aquestes Milicies, entre posiblement altres locals, fa servir com a caserna a partir de 1835, el convent dels Agustins Descalços que es trobava a l'inici de La Rambla costat mar, les restes del qual, avui coneixem com Sta. Monica, també hi ha constancia d'un altre local a l'esglesia de Betlen amb el posterior trasl·lat a La Casa dels Estudis, de fet durant aquest periode quan hi ha un incendi, el toc de foc, congrega als milicians en 6 punts de la ciutat, 5 dins de les muralles i un al barri de la Barceloneta, cada punt correspon a un "Cuartel" o Districte dirien ara , un cop els milicians al lloc, la mitat es dirigeix al punt d'incendi i l'altre mitat va a la Casa del Comuns a buscar el material. Podem deduir que el sistema no era efectiu.
PUNTS DE REUNIÓ 1840
Cuartel 1º      Pl Moncada (final c/ Moncada amb Pg del Born)
Cuartel 2º      C/Baja de San Pedro frente Agonizantes
Cuartel 3º      Rbla enter Betlen i Portaferrisa
Cuartel 4º      C/ Correo Viejo (baixant Regomir, carrer desaparegut)
Cuartel 5º      C Conde del Asalto frente a la fuente ( aproximadament cantonada c/ Est)
Barceloneta   Plaza de la Fuente (aproximadament actual mercat )
            Arribat l'any 1835, el desgavell que hi ha de bombers, farà que els empresaris crein la "Sociedad Mutua Contra Incendios de Barcelona", amb els seus bombers (1839) i material, als quals el Consistori cedeix també el local de La Casa dels Comuns.
                    
                      Aquest periode, s'acabara amb els bombardejos de la ciutat pel General Espartero, disolvent les insurrecions i de pasada la Milicia de Bombers. Any 1845, torna a funcionar "La Mutua" (local propi al Palau Fivaller de la Pça. Josep Oriol) en col·laboració de L'Ajuntament que deixa de nou La Casa dels Comuns. La desidia respecte al Cos de Bombers, segueix fins ben be l'any 1865, en que es practicament sols "La Mutua" qui manté el servei contraincendis 
                       En el seguent plano, podem veure la colocació d'aquest locals, mes que no casernes que es fan servir per guardar el material, fer o no retens i com a punt de trobada per anar al lloc de servei.
                           1 : Local Casa dels Comuns -1800 a ¿?-C/ Ciutat-C/Hercules
                         2 : Local  Caserna de les Milicies -1835  ¿?- Convent Agustins Descalços Sta Monica
                           3 : Local Caserna de les Milicies -1840- Esglesia de Betlen  a La Rambla
                           4 : Local Caserna Milicies -1840-45- Caserna Militar Casa dels Estudisa La Rambla
                           5 : Local "Mutua" 1835 -¿? 1845- a la Plaça Josep Oriol            Hi ha constancia escrita, que durant l'any 1858, encara es mantenien els mateixos punts de trobada. Respecte al local diposit dels materials, sabem que l'any 1848, la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona", que s'estableix al carrer Ciutat /carrer Jaume I, necesitada d'espai, pren aquest espai al Diposit de material dels Bombers, desplaçant-se aquest al local del carrer Hercules, al qual serà necesari fer una porta de sortida en el lloc que hi habia una finestra, i fent us del pati de la Casa Palau dels Condes de Sobradiel.

1865-1887

           Barcelona, entra en una nova fase, a partir del moment que es derrueixen les muralles, Barcelona s'eixample, i les distancies a recorrer son majors. El Consistori definitivament prent cartes i decideix municipalitzar el servei contraincendis, asumint el ja existent Cos de Bombers participat entre "La Mutua" i Barcelona, per aixó nomena el aleshores Arquitecte Municipal i anteriorment Cap del Servei Contraincendis de "La Mutua", com a Director del Cos Municipal de Bombers, aquest creu necesari dotar el Cos de Bombers de nou material mes modern i adequat i noves casernes o locals situats en punts que donim acces rapid a la nova ciutat, la idea sera dividir en 4 parts la ciutat i per tant una caserna a cada part.
                Ens trobem aixi que cap l'any 1879, Barcelona té una nova caserna a la Rda.Sant Pau 16, molt a prop de l'actual Pça Folch i Torras, manté la caserna del C/ Hercules  (que no pot durar massa mes temps, ja que La Caja de Pensiones y Monte de Piedad de Barcelona, esta fent servir des de la seva fundació, un local anexe al de bombers, posiblement amb la construcció del actual edifici, es trasl·ladi aquesta caserna a Sta. Caterina), construeix dos de noves a la Rda de Sant Pere 154 i al C/ Alegre 25 de la Barceloneta (actual Andrea Doria).
                Finalment, el 1887, es cita ja la caserna o diposit de material de Sta Caterina, en les noves instal·lacions del que era Convent de Sta Caterina convertits en mercat i Pça de Isabel, avui mercat de Sta Caterina.
                  En el seguent plano, podem observar la situació aproximada de les citades casernes
                        1 : Caserna Central C/ Hercules -1800 < 1887- (edifici de la Caixa de Barcelona)
                        2 : Caserna Rda. Sant Pau 16  -1879 a ¿?-  
                        3 : Caserna Rda Sant Pere 154 -1879 a 1892
                        4 : Caserna Barceloneta C/ Alegre 25  -1879 ~ 1900
                        5 : Caserna  Sta Caterina <1887 ~ 1900  (posiblement sustitueix a Casa dels Comuns

  
1888-1895
               Barcelona, segueix eixamplat-se, i entra en el circuit de les grans ciutats europees, l'any 1888, amb moltes dificultats es celebrarà La Exposicion Internacional, adequant per tal efemeride el recinte del just acabat Parc de La Ciutadella, i els seus voltants, de forma provisional es prepara una caserna per la Exposició, que esdevindrà permanent des de el 1889 al ubicar-se en l'antic Palau del Governador ( encara que no es va projectar com un parc de bombers, les seves edificacions i pati, si la van convertir en el primer Parc de Bombers realment utilitzable com a tal (sembla ser que anteriorment en epoca militar tambe hi habia un destacament de Bombers Militars).
                En les fotografies següents podem veure aquest Parc de La Ciutadella en dos de les seves epoques de ple funcionament, primer a finals de segle XIX amb carruatges de cavalls, segon principis segle XX ja en plena epoca automobil.
                   L'aument de la superficie urbanistica de Barcelona, crea la necesitat de desplaçar les casernes, per aixó el Director fa un estudi amb la seguent relació:


      Casernes de primer ordre
                                       1 central; entre Rbla i C/ Bilbao (actual Via Laietana-Urquinaona)
                                       2 extrem dret ciutat; Caserna del Parc (actual Institut Verdaguer)
                                       3 extrem esquerra; Caserna Rda Sant Pau
Casernes segon ordre
                                       1 Barri de la Barceloneta
                                       2 Barri de la Concepció (actual seu  Districte, ha de sustituir a Sant Pere)
                                       3 Barri Hostafrancs (actual seu Districte, barri anexionat el 1839)
                     La realitat es que a les existents, l'any 1891 es lloga un local al C/ Muntaner 29, i es construeix la caserna de La Concepció al C/ Bruch tancat la de la Rda Sant Pere, es decideix la construció d'una caserna a la Rambla C/ Sant Pau a tocar del Liceu i la del barri Hostafrancs.
                          En el seguent plano podrem veure la ubicació de les casernes, a manca de la de Hostafrancs que encara no esta acabada.
                                        1 : Caserna del Parc 1889-1932 (caserna Central i Comandament)
                                        2 : Caserna Rda Sant Pau, 1879. ¿?
                                        3 : Caserna de La Rambla, 1891-1897
                                        4 : Caserna de La Concepció, 1891-¿?
                                        5 : Caserna de Muntaner, 1891-¿?
                                        6 : Caserna de La Barceloneta, 1879~1900         
1895-1900 (anexió pobles Plà Barcelones)


            La caserna de Les Rambles (C/S.Pau), a pesar de les obres, esdeve petita i finalment es tanca l'any 1897, els seus efectius es trasl·laden al antic convent de Sant Gaieta, situat a la Pça Sta.Anna (actual Pça Pi i Sunyer, seu Documentació i Estadistica, a on a la part de darrera encara es pot observar part del monestir)
           De Nou el Director Pere Falques torna proposar un Pla de Casernes dividit en primer i segon tipus, es urgent fer-ho ja que el 1897, Barcelona anexiona els pobles de l'entorn a excepció de Sarria i Horta, amb la qual cosa es troba amb els diposits o casernes de bombers d'aquests, trobant-nos amb les seguents dependencies de Bombers


 CASERNES BARCELONA
                                                  1 : Caserna de la Ciutadella
                                                  2 : Caserna Ronda Sant Pau
                                                  3 : Caserna Santa Anna, sustitueix la del Liceu o de les Rambles
                                                  4 : Caserna de La Concepció
                                                  5 . Caserna de Muntaner 
                                                  6 : Caserna de La Barceloneta

CASERNES ANEXIONADES
                                                  1 : Sant Andreu del Palomar, al Carrer Casanoves 137
                                                  2  : Sant Marti de Provençals, Carretera de Mataro -Navas o Rambla
                                                  3 : Gracia, a Pça Diamant, Torrent de L’Olla
                                                  4 :Sant Gervasi de Cassoles, a l’escorxador
                                                  5 : Les Corts, sembla ser a L’ajuntament
                                                  6 : Sants a la Ctra Real 70-72 (C/ Sants antiga ctra reial desde 1765)
             En el següent plano podem veure la situació aproximada d'aquestes dependencies, que rapidament seran tancades per evitar duplicitats i per la nova distribució que no exactament com volia el Cap Director, si intentarà donar servei partint en teoria Barcelona en 4 parts ( veurem al llarg del temps com es repeteix la teorica doivisió de 4 parts)


Imatge de la caserna originaria de Sants i la nova en el nou edifici de la Regiduria
1900-1929

              Considerarem aquest primers anys del segle XX, com un periode d'adaptació i asimilació fins que cap el 1913, ja trobarem Barcelona amb 4 casernes de Bombers, una de Primer ordre, el Parc de La Ciutadella i tres de segon ordre per espai i disponibilitat de material i bombers. Queda clar que la Caserna del Parc de La Ciutadella, per la disposició d'espai, fa les funcions de caserna, diposit, oficines, tallers. La disposició dels parcs fins l'any 1929 queda de la seguent manera

        1 : Caserna de la Ciutadella              (Palau Governador Parc Ciutadella, 1889-1932)
        2 :Caserna de Lesseps                         (Pça Lesseps Major de Gracia, 1913-1919)
        3 : Caserna de la Sagrera                  (C/Gran de Sagrera 2, 1913-1965)
        4 : Caserna de Hostafrancs                (Regiduria de Sants, 1897-1929)

Imatge Caserna de La Sagrera, posiblement just despres de la Guerra Civil
Final del carrer Gran de Graciaamb la Plaça Lesseps, aproximació del lloc caserna Lesseps
1929-1939

         Aquest es un periode dificil, per la sociedad barcelonesa, pero aixi i tot podem dir que va ser altament positiu d'entrada,per la modernització a nivell de vehicles, de bombers, de tecniques i fins i tot de casernes, periode que tristement acaba en una Guerra Civil.
          En allo que ens interesa, es van disenyar i construir dos nous Parcs de Bombers, dissenyats d'entrada com casernes de bombers, modernes i especificament per a vehicles a motor.
             El 1929, amb motiu de la nova Exposició Internacional a celebrar en els espais remodelats de Montjuic, es va pensar a dotar-la amb una caserna de bombers que un cop acabada la Exposició, seguis donant un servei a la ciutat, per aixo es va situar al carrer LLeida, (va ser el primer parc de bombers construit amb aquest fi, a Espanya), obeix un disseny del Director Emilio Gutierrez, i es va dotar amb el nou material mobil comprar per aquest motiu.             Amb quasi tota seguretat, l'entrada en servei d'aquest Parc de Bombers , va donar pas al tancament del que hi habia a la Regiduria de Sant-Hostafrancs.
                  El mateix Director, també projecta junt amb el del carrer LLeida, el nou Parc del carrer Provença (1928), que per diferents motius (pintar els taxis de Barcelona de groc .......) s'estrenarà l'any 1932, aquest Parc esta definit com a caserna de zona, caserna de reserva per altres zones, tallers, magatzems, oficines, centraleta telefonica i vivenda del Director. Per motius aliens no es va poder construir el xanfla de Villaroel, i durant l'any 1934 s'el va dotar d'un sortidor de benzina per us propi.
               L'obertura del Parc del carrer Provença, comporta evidenment el tancament del Parc de La Ciutadella, quedant en aquest el material no utilitzable provisionalment. La imposibilitat tecnica, va obligar a cambiar el numero d'urgencies del 12345 al 79000 
               Esta clar que el disseny va encertar de ple, ja que esdevindrà el Parc Central i mes important de Barcelona. Com a notes curioses podem dir que l'estrena del Parc va portar l'estrena de nous uniformes, practicament dels vehicles, del Director (J.Maria Jordan Poyatos) i d'un dels focs representatius de Barcelona, el foc dels coneguts Almacenes El Siglo
                   


              Arribada la Guerra Civil, es va creure necesari, repartir el efectius dels Bombers de Barcelona per evitar el colapse que podia provocar qualsevol bombardeig; aquestes casernes es van ubicar en els seguents punts :
                                                  Guinardo
                                                  Horta
                                                  Lesseps
                                                  C/ Ali-Bey
                                                  Hospitalet 
                 Un cop finalitzada la Guerra Civil, es van tancar, quedant sols els Parcs de Provença, Lleida i La Sagrera. En el següent plano podem localitzar la posició de les casernes.


          1 : Caserna Exposició                                    (C/ Lleida, 1929-¿?)
          2 : Caserna Eixample                                    (C/ Provença, 1932-2010)
          3 : Caserna Sagrera                                       (C/ Gran de Sagrera 2, 1913 ¿?-1965-74 ¿?)
          4 : Reten del Guinardo                                  (1937-1939)
          5 : Reten del Barri de Horta                          (1937-1939)
          6 : Reten del Barri de Gracia                         (Lesseps, 1937-1939)
          7 : Reten del Barri Poble Nou                       (Ali-Bey, 1937-1939)

          8 : Reten a Hospitalet de Llobregat               (1937-1939)


1940-1996

          Aquest periode de temps, representa, primer un impas, posterior a la Guerra Civil, i la precarietat economica, segon recuperació de l’empenta anterior, desig de creixement, millora i ampliació area metropolitana, tercer, adaptació a la realitat propia de la ciutat. Podem dividir-ho en tres fases: 1940-1955 temps de recuperació (sense inversions), 1955-1981 temps de creixement i millora, (material nou, mes casernes, mes bombers) i 1981-1996 adaptació a la realitat de la ciutat (racionalització del material existent, de les casernes i del personal). A partir d'aqui, es desenvoluparà en el marc del Pla Director de Bombers.

1963.- Poc a poc es va recuperant l’activitat de la ciutat, i també la del Cos de Bombers, la ciutat creix i les seves necesitats també. Aquest any, s’inaugura una caserna a Vallvidrera i una caserna o reten per atendre les necesistas de “La Feria de Muestras de Barcelona”( aquest reten de la Fira es deu a que la precarietat va tancar la caserna del C/ Lleida) ( La caserna de Vallvidrera es tancarà aviat, per manca de condicions, pocs serveis i poc transport public, es tornarà a reobrir a temps total o parcial i amb lleugeres reformes a partir 1983)


Caserna Vallvidrera (portada revista Alarma)
Interior del local Reten de la Fira de Mostres
1965-66.- Any que s’obren dos noves casernes per atendre dos barris que realment quedaven molt desprotegits, son les Casernes del carrer Almogavers al Poble Nou i de Pi i Molist a Nou Barris ( aixó comporta el tancament de la caserna de La Sagrera)


Caserna de Pi i Molist 
Caserna de Poble Nou al C/ Almogavers

1971.- Obertura de la Caserna de la Zona Franca. Dins de les previsions d'expansió pel Area Metropolitana, es disenyent dos tipus de casernes modernes i practiques de primer i segon ordre, la de la Zona Franca es la realitat d'aquest nou disseny en el seu cas de primer ordre. Podem veure una imatge de la revista Alarma. Durant l'any 1981, i amb motiu de formar a nous 200 bombers es va crear la Escola Bombers de Barcelona1980.- Es reforma el Parc del Poble Sec (antic Exposició) i inauguració Laboratori del Foc. (l'any 2000, tancament definitiu del Parc del Carrer Lleida,. El 2014, finalment s’aconsegueix el retorn del Parc a Bombers, per reformar-lo com a Parc de la Prevenció que incloura un lloc conjunt d’ensenyament, espai museistic, expositiu i local pel Cau del Juvilat i A.C.E. de Bombers, aixó es posible al catalogar-se com edifici a preservar)


.
1983-1985.- Inauguració caserna de Sant Andreu al C/ Rio de Janeiro, en  antics terrenys dels tallers de Renfe, les obres comencen el 1979, aquesta caserna segueix amb petites variacions la tipologia del primer ordre del nou disseny. Aquesta caserna segueix plenament en servei, amb la unica reforma de construir una torre de practiques.1986.-  Inauguració Parc de la Pl  Borras o de Sarrià


1988.-  Inauguració del Parc de Drassanes el 8 de març amb la festa del patró. Es tracta d'una petita caserna, per poder arribar el mes rapid posible al barri del Raval, la seva petitesa fa que sigui necesari acudir en la seva ajuda en la majoria dels serveis, pero redueix drasticament el temps de resposta i l'increment del sinistre. Estarà en funcionament fins l'obertura de la caserna del Port o Montjuic.1990.- Barcelona te 9 parcs de bombers : Vallvidrera, Sarria, Pi i Molist, Sant Andreu, Zona Franca, Almogavers, C/Lleida,  Drassanes, i Central. En el plano següent podem veure la localització de les casernes, incloen el de la Fira Mostres
                                  1 : Caserna Central                            (C/ Provença, 1932-2010)
                                  2 : Caserna Poble Sec                        (C/ Lleide, 1929-¿?  1980-2000)
                                  3 : Caserna Poble Nou                       (C/ Almogavers, 1965-2003)
                                  4 : Caserna Pi i Molist                        (C/ Pi i Molist, 1965-1990?)
                                  5 : Caserna-Reten Fira de Mostres     (Interior Fira, 1963-¿?)
                                  6 : Caserna de Vallvidrera                 (Cami Vallvidrera, 1963-¿?  1983-actual)
                                  7 : Caserna de Zona Franca                (C/ 60, 1971-actual)
                                  8 : Caserna Sant Andreu                    (C/ Rio de Janeiro, 1983-85-actual)
                                  9 : Caserna de Les Drassanes             (Avda. Drassanes, 1988-2011)
                                 10 : Caserna de Sarria                        (C/ Isaac Albeniz-Pça Borras, 1986-199?)


1996.- La Universitat Pompeu Fabra realitza un projecte de racionalització del Cos de Bombers de Barcelona a fi d’adaptar-lo al les noves necesitats alienes al area metropolitana, serà el Nou Pla Director dels bombers de Barcelona a on es divideix la Ciutat en 4 parts i 4 casernes amb una dotació d’uns 500 bombers , en aquest anys ja no funcionen les casernes de la Fira Mostres, ni la de Pi i Molist, ni la de Sarria o Plaça Borras


CASERNES 1996-2015
            Del projecte realitzat per la Universitat a fi de trobar una adaptació del Cos de Bombers a les noves necesitats de la ciutat, (minims recursos, pero suficients ), aquest preveia la resituació de les casernes en 4 zones, al dividir Barcelona en 4 parts i tenin en compte les rondes per desplaçar-se rapidament. Els parcs han de ser autonoms, permeten el recolçament entre ells ( es considera donar servei a un incendi, o dos serveis simples per zona, en cas de necesitat, recolçament entre zones, es redueix el nombre de bombers i comandaments necesaris). 
           Les dificultats de trobar solars adequats i la gran inversió que representa farà que no es segueixi fidedignament el Pla Director, amb els seguents Parcs l’any 2015 : Miró, Vall Hebron, Sant Andreu, Llevant, Montjuic i els auxiliars de Zona Franca i Vallvidrera.


2000.- Inauguració de la Caserna de la Vall Hebron el mes de febrer, aquesta caserna molt a prop de la Rda de d’Alt, s’anomera en principi Parc del Nord ja que es preveu doni servei a tota la part alta de la ciutat, disposa de sortida complerta, espai per practiques i els serveis necesaris, cobreix tota l’area de l’anterior caserna de Sarria,  actualment Vallvidrera depend d’aquesta caserna.2003.- Inauguració del Parc de Llevant i tancament del de Almogavers, aquest serà un Parc modern,dotat de  sortida complerta , amb espai per vehicles especials, per fer maniobres, i els serveis necesaris. Es va colocar el monument al Bomber de manera provisional en espera de retornar posiblement al Parc de la Prevenció2009.- Tancament Parc Eixample, jo diria inici del desmantelament, ja que el tancament de la caserna, representa la diaspora de tot el material i personal que hi habia al Parc Central, per altres casernes, o diversos locals de L’Ajuntament i o llogats 2010.- Inauguració del Parc Miro, es tracta d’un Parc provisional en espera del definitiu, aquesta caserna encara que alguns diuen Central, evidenment no pot fer les funcions que feia el Central, no te oficines, ni magatzem, ni els Caps i Tecnics, ni la reserva de vehicles. Actualment el 2015 es parla de tornar al mateix lloc on era el Parc de L’Eixample al no trobar lloc i no haver-se fet cap obra en el solar. Judicialment els veïns han guanyat un pleit a L’Ajuntament per haver fet el Parc en espai verd.
2011.- Amb els actes de la Festa del Patro, comença a funcionar el Parc del Port o de Montjuic el 14 de març de 2011, es compleix la reivindicació d’una caserna amb sortida complerta pel barri del Raval i a la vegada donar un servei rapid al Port. Es tanca la caserna de la avinguda de les Drassanes, remodelant a la baixa el personal de la caserna de Zona Franca, la qual passa a ser el Centre de Formació i reten de servei de la Zona Franca.2014.- Projecte i començamen de les obres del futur Parc de la Prevenció, a les dependencies de la caserna de la Exposició Universal de 1929, recuperant aixi un parc històric, que esdevindra un simbol dels origens, del present i del futur del Cos de Bombers de Barcelona


            En el plano següent podrem veure l'actual situació de les casernes a 2015.

                            1 : Parc Miro (provisional)
                                 Recuadre en blau, futur Parc de la Prevenció
                            2 : Parc del Port
                            3 : Parc de Llevant 
                            4 : Parc de Sant Andreu
                            5 : Parc Nord o Vall Hebron 
                           
                            6 : Parc Zona Franca i Escola Formació
                            7 : Reten de Vallvidrera4 comentarios:

 1. Pere, acabo de llegar tot el blog que has dissenyat per als amants del tema. Ho trobo excepcional i ben armat per poder anar progresant conforme disposis de més informació. T'animo a anar completant les etapes que et falten, perquè és excepcional la feina que has fet. ENHORABON.

  ResponderEliminar
 2. Hola
  Pere soy el administrador de Barcelona Imagenes para la Historia del Facebook y queria pedirte permiso para poder crear un video a partir de tus fotos y descripciones.Que te parece mi pagina es totalmente sin animo de lucro y solo es para conocer mejor nuestra ciudad.Te invito a que le eches un vistazo y opines.Esperando tu contestacion.Te doy las gracias y felicitarte por este gran trabajo.
  https://www.facebook.com/BARCELONA-imagenes-para-la-historia-394102420607799/?ref=aymt_homepage_panel

  ResponderEliminar
 3. Doncs jo encara segueixo troban a faltar aquells mítics vehícles Magirus-Deutz i en especial els de la cabina en forma quadrada.Allò si que eren camions de bombers com Deu mana.

  ResponderEliminar
 4. Hola, benvolgut Sr.González sóc un autor de terres gironines i estic en procés d'escriure un llibre que jo mateix il·lustro, m'agradaria, si vostè en dóna el seu permís, realitzar un dibuix a carbó a partir de la fotografia de la Caserna del Carrer Almogàvers per poder-la incloure en aquest projecte, naturalment al llibre hi faria constar el seu blog, conforme la imatge és propietat seva i la divulgació del tema dels bombers que realitza al seu espai web i també el favor que em faria al concedir-me el permís per portar-ho a terme. El meu correu electrònic és adan.torres.cana@gmail.com li agraeixo la molèstia per endavant. Afegir com a curiositat que sóc cantaire d'un grup d'havaneres, "Barca de Mitjana" de Premià de Mar, i comparteixo escenari amb Jaume Romaguera, que va ser durant 35 anys bomber de Barcelona. Gràcies per aquesta tasca de recuperació de la memòria històrica de la ciutat.

  ResponderEliminar